Társasházi jog

• Társasházak állandó képviselete,
• Egyezség kötése;
• Közös tulajdon megszüntetése;
• Jelzálogjog bejegyzés, törlése, közgyûlési határozatok megtámadása;
• Tetőtér beépítéssel kapcsolatban jogi képviselet ellátása;
• Alapító okirat készítése, módosítása;
• Szervezeti és működési szabályzat készítése;
• Házirend készítése;
• Fizetési meghagyások kibocsátása;
• Új építésű társasházaknál hibás teljesítés miatt perbeli képviselet;
• Egyeztető tárgyalások lefolytatása;
• Közművekkel való levelezés, esetleges perbeli képviselet;
• Társasházkezelési és ingatlankezelési terv készítése;
• Társasházkezelők és közösképviselők peres és peren kívüli ügyeinek
jogi képviselete;