Közigazgatási jog

• Közigazgatási hatósági határozatokkal szemben bírósági
felülvizsgálati kérelem benyújtása és a közigazgatási perben való
jogi képviselet ellátása,
• Közigazgatási hatósági eljárásban való képviselet,
• Közigazgatási hatósági ügyben jogi tanácsadás,
• Speciális közigazgatási eljárásban beadványok készítése (ingatlan-
nyilvántartási bejegyzési kérelem, építéshatósági ügyek,
gyámhivatali ügyek).