Építési jog

• Építéshatósági eljárásban való jogi képviselet,
• Építési hatóság által hozott határozatokkal szembeni bírósági
felülvizsgálati kérelem benyújtása,
• Építési ügyekben szakértői vélemények bekérése, szakértővel való
egyeztetés.